PIEREDZE, KURAI UZTICAS

Sveicinu, Jūs, manā mājas lapā!

Jānis Začests

Zvērināts advokāts Jānis Začests (LL.M.) ir Latvijas Republikas Zvērinātu Advokātu Kolēģijas loceklis ar pastāvīgu individuālo praksi Latvijas Republikā (zvērināta advokāta apliecība Nr.1094) un veic savu darbību Latvijas Republikā un Eiropas Savienības valstīs, kā arī sadarbojoties ar asociētiem advokātu birojiem Eiropas Savienībā, Dānijā, Turcijā, Gruzijā, Ukrainā, Krievijas Federācijā un ASV.

Advokāts Jānis Začests praktizē jurista un advokāta profesijā kopš 1995.gada civiltiesību, krimināltiesību, komerctiesību, M&A, administratīvo tiesību, finanšu tiesību, darba tiesību un imigrācijas jautājumu konsultāciju jomās.

Mūsdienu dinamiskajā laikā, advokāts Jānis Začests palīdz saviem klientiem optimizēt finanšu un laika tēriņus, sniedzot klientiem plašākas iespējas pievērsties viņu pamatdarbībai.

Sadarbojoties ar zvērinātu advokātu Jāni Začestu, Jūs iegūstat personisko konsultantu juridiskajos ģimenes tiesību, īpašuma tiesību, komerctiesību, administratīvo un krimināltiesību jautājumos, kas ļauj Jums savlaicīgi, juridiski pareizi un korekti atrisināt tos juridiskos problēmu jautājumus, kas Jums radušies Jūsu pamatdarbībā, darījumos vai saskarē ar valsts institūcijām Latvijā un Eiropas Savienībā.

Zvērināts advokāts Jānis Začests nodrošina Jums augstas kvalitātes un profesionālās ētikas juridiskos pakalpojumus un palīdzību Latvijā un Eiropas Savienības valstīs, un garantētu ar likumu aizsargātu advokāta un klienta attiecību konfidencialitāti.


Ar cieņu pret Jums un Jūsu iecerēm,

Zvērināts advokāts
Jānis Začests (LL.M.)

 • Jānis Začests
ADVOKĀTA DARBĪBA
Jānis Začests
JĀNIS ZAČESTS
Zvērināts advokāts (LL.M.)

Latvijas Zvērinātu Advokātu Kolēģijas zvērināts advokāts Jānis Začests (LL.M.), kurš praktizē jurisprudencē kopš 1995.gada. sniedz juridisko palīdzību tiesās, šķīrējtiesās, klienta pārstāvībā valsts iestādēs, kā arī konsultē civiltiesībās, administratīvajās tiesībās, krimināllietās, komerctiesībās un starptautiskajās privāttiesībās.

Zvērināts advokāts Jānis Začests pārstāv savus klientus valsts institūcijās, tiesās, pastāvīgajās šķīrējtiesās un "ad hoc" šķīrējtiesās Latvijā, Igaunijā un Lietuvā un citās Eiropas Savienības valstīs, kā arī sniedz konsultatīvu koordinējošu juridisko atbalstu klientu tiesvedībās Turcijā, Ukrainā, Dānijā, Gruzijā, Krievijas Federācijā, ASV.

Zvērināts advokāts Jānis Začests darbojas kā šķīrējtiesnesis institucionālajā šķīrējtiesā Rīgas Pastāvīgā šķīrējtiesa reģ.nr.40003759884 (Rīga, Latvija).

Īpaši sarežģītās lietās tiek īstenota sadarbība klientu interesēs ar advokātiem, kuri ir zvērināta advokāta Jāņa Začesta asociētie sadarbības partneri Eiropas Savienības dalībvalstīs, Krievijas Federācijā, ASV, Ukrainā, Dānijā, Turcijā, Gruzijā.

 • Advokāta licence

  Latvijas Republikas Zvērinātu Advokātu Kolēģija (apliecība Nr. 1094)

 • Izglītība

  Kopš 2000.gada advokāta kvalifikācijas celšanas un paaugstināšanas apmācības Latvijas Tiesnešu Apmācības Centrā, Latvijas Zvērinātu Advokātu Kolēģijā un Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijā.

  2000.gadā LL.M. grāds Tiesību zinātnes Latvijas Universitāte

  2000.gadā Rīgas Juridiskā Augstskola juridiskās angļu valodas studijas "Legal English Skills Training".

  1999.gadā USAID un Barents Group šķīrējtiesnešu sertifkācijas seminārs "Arbitrator Training Program".

  1996.g. - "International Trendsetters" studiju programma "CORPORATE MANAGEMENT"

  1995.g. - "International Trendsetters" studiju programma "GLOBAL SALE"

 • Darba pieredze

  Kopš 2008. gada uzņemts Latvijas Zvērinātu Advokātu Kolēģijā, nodevis zvērestu kā zvērināts advokāts, zvērināta advokāta apliecība Nr. 1094.

  Kopš 2004. gada uzsācis darbību Latvijas Republikas Zvērinātu Advokātu kolēģijas zvērināta advokāta palīga statusā.

  Kopš 2004. gada uzsākta šķīrējtiesneša darbība "Saistību šķīrējtiesa" (Rīga, Latvija).

  Kopš 1999. gada ieņēmis padomes priekšsēdētāja vietnieka amatu vienā no pirmajām ieguldījumu sabiedrībām Latvijā - AS "VEGA FONDU PĀRVALDE" un valdes priekšsēdētāja amatu juridiskajā birojā "Juridiskais birojs DICTUM".

  Kopš 1997. gada Jānis Začests darbojies korporatīvā jurista amatā ārvalsts bankas "First Credit & Trade Trust Bank, Inc." filiālē Latvijā.

  Kopš 1995. gada naftas produktu mazumtirdzniecības uzņēmuma SIA "VIKOIL" korporatīvais jurists.

 • Asociētie partneri ES un ārvalstīs

  NJORD LAW FIRM
  Copenhagen, Denmark

  Dechert LLP
  New York, USA

  Law firm "Jurline"
  Odessa, Ukraine

  Law company "Pepeliaev group"
  Moscow, Russia

  "Karanovic & Nikolic" Commercial law firm
  Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Macedonia, Croatia, Slovenia

  Advokaadibüroo Tarmo Pilv ja Partnerid OÜ
  Tartu, Estonia

 • Valodas komunikācijai

  Dzimtā – latviešu
  Teicami profesionāli – krievu un angļu

JURIDISKIE PAKALPOJUMI/PALĪDZĪBA
 • PĀRSTĀVĪBA TIESĀS, ŠĶĪRĒJTIESĀS UN VALSTS IESTĀDĒS

  Zvērināts advokāts Jānis Začests pārstāv savu klientu intereses visu instanču, arī apelācijas un kasācijas instanču, tiesās un pastāvīgajās šķīrējtiesās Latvijas Republikā, kā arī sniedz juridiskās konsultācijas tiesvedībā iesaistītām personām Eiropas Savienības valstu, Ukrainas, Krievijas un ASV valstu tiesās, civillietās, krimināllietās un administratīvajās lietās.

  Zvērināts advokāts Jānis Začests pārstāv klientu intereses arī "ad hoc" šķīrējtiesās. Ir gūta pieredze darbojoties kā "ad hoc" šķīrējtiesu šķīrējtiesnesis.

  Zvērināts advokāts Jānis Začests darbojos kā šķīrējtiesnesis pastāvīgajā šķīrējtiesā "Saistību šķīrējtiesa" (Rīga, Latvija).

  Zvērināts advokāts Jānis Začests īsteno savu klientu tiesību aizstāvību kriminālprocesā pirmstiesas izmeklēšanā Latvijas Republikas valsts policijā un prokuratūrā.

  Zvērināts advokāts Jānis Začests pārstāv klientu intereses administratīvo pārkāpumu un administratīvo aktu lēmumu lietās Latvijas Republikas valsts iestādēs saistībā ar valsts iestāžu pieņemto lēmumu pārsūdzību, vai klientu iesniegumu un paziņojumu iesniegšanu un atbilstošu izskatīšanu.

  Zvērināts advokāts Jānis Začests sniedz juridisku palīdzību uzturēšanās atļauju saņemšanas jautājumos PMLP un citos imigrācijas jautājumos Latvijas Republikā.

  Zvērināts advokāts Jānis Začests pārstāv klientu intereses intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jautājumos, pie patentu, dizainparaugu, preču zīmju un citu izgudrojumu vai "know how" risinājumu iesniegšanas reģistrācijai Latvijas Republikas Patentu valdē, saņemot Latvijas Republikas nacionālo reģistrāciju.

 • OUTSOURCING/ADMINISTRĒŠANA. PER PROCURA.

  Viens no pakalpojumiem, kurus saņem zvērināta advokāta Jāņa Začesta klienti ir klientu biznesa projektu kompleksā abonentapkalpošana un administrēšana jeb "outsourcing" pakalpojumu sniegšana klienta uzņēmuma vai atsevišķa darījuma projekta vadībai un uzturēšanai, kas būtiski samazina klientam izmaksas un samazina klienta laika patēriņu nepieciešamo uzņēmuma uzturēšanas administratīvo procedūru izpildei. Šo pakalpojumu kompleksu zvērināts advokāts Jānis Začests klientiem nodrošina sadarbībā ar Latvijas Republikā un citās Eiropas Savienības valstīs, kā arī ASV sertificēto bilancspējīgo un publisko grāmatvežu uzņēmumiem, zvērinātiem revidentiem, licencētiem auditorium, kuru darbinieki grāmatveži un speciālisti sniedz grāmatvedības pakalpojumus advokāta Jāņa Začesta korporatīviem klientiem.

  Abonenta apkalpošanas "outsourcing" priekšrocības:

  • Klients saņem saskaņā ar Eiropas Savienībā spēkā esošajiem normatīviem reģistrētu firmu, ar juridisko adresi, tajā skaitā PVN (VAT), EORI vai SALES TAX (ASV) reģistrācijas numuriem, grāmatvedības pakalpojumus un juridisko apkalpošanu, kā arī uzņēmumu tiešo pārvaldīšanas un vadības pakalpojumu, ja klienta uzņēmums izdod prokūru (per procura);
  • Klientam nav tiešas juridiskas atbildības par uzņēmuma saistībām;
  • Klientam nav jāmaksā nodokļi par uzņēmuma darbiniekiem;
  • Klients personiski kontrolē uzņēmuma norēķinus tā bankas kontā;
  • Katru mēnesi savlaicīgi tiek iesniegtas Klienta uzņēmuma nodokļu atskaites un veikti uzņēmuma nodokļu maksājumi;
  • Klienta apmaksātajā un Klientam ērtajā laikā katru mēnesi vienmēr ir pieejami vadītājs, jurists, advokāts, grāmatvedis, lietvedis un nodokļu konsultants;
  • Klientam nepastāv darbinieku algu aprēķināšanas un izmaksu ikmēneša sarežģījumi;
  • Klientam nav saistību par darbinieku jebkādu atvaļinājuma kompensācijām vai izmaksām.

  Klientam izmantojot Outsourcing administrēšanas pakalpojumu nodrošinām visu Klienta uzņēmuma procesu pilnīgu kontroli.

  Outsourcing administrēšanas pakalpojumā ietilpst arī Klienta uzņēmuma nodokļu bāzes minimizācijas plānošana, piemērojoties Klienta biznesa specializācijai.

 • JURIDISKĀ PALĪDZĪBA UZŅĒMĒJDARBĪBĀ UN KOMERCTIESĪBĀS

  Zvērināts advokāts Jānis Začests sniedz konsultācijas un juridisko palīdzību Latvijas Republikas un Eiropas Savienības dalībvalstīs komersantu, uzņēmumu, firmu un kopuzņēmumu dibināšanā, nepieciešamo dokumentu sagatavošanā un reģistrācijā, ieskaitot:

  • Dibināšanas līgumu, statūtu un to grozījumu sagatavošanu, uzņēmumu pamatkapitāla daļu vai akciju pirkšanas un pārdošanas vai maiņas līgumu sagatavošanu, dalībnieku (akcionāru) līgumu (share-holders agreement) sagatavošanu, reorganizācijas un koncerna līgumu sagatavošanu;
  • Komersantu, uzņēmumu, firmu un biedrību pamatdokumentu noformēšanu un iesniegšanu reģistrācijai komercreģistra iestādēs.

  Zvērināts advokāts Jānis Začests sniedz nodokļu konsultācijas, juridisko palīdzību nodokļu administrācijas lēmumu vai audita slēdzienu un atzinumu pārsūdzēšanā administratīvajā tiesā vai augstākstāvošām amatpersonām;

  Zvērināts advokāts Jānis Začests, sadarbībā ar asociētiem partneriem ES un ārvalstīs sniedz juridisku palīdzību uzņēmumu un firmu atvēršanā ES valstīs, Lielbritānijā, kā arī Bosnijā un Hercegovinā, Krievijas Federācijā un Ukrainā.

  Zvērināts advokāts Jānis Začests sniedz juridiskās ekspertīzes atzinumus (legal due diligence) uzņēmumu iekšējā juridiskā auditā, kā arī atzinumus par atsevišķiem juridiskiem jautājumiem, kas skar klienta uzņēmuma saimniecisko darbību.

 • JURIDISKĀ PALĪDZĪBA DARĪJUMU, LĪGUMU NOSLĒGŠANĀ UN IZSOĻU RĪKOŠANĀ

  Zvērināts advokāts Jānis Začests sniedz juridiskas konsultācijas un juridisku palīdzību civiltiesisku darījumu, līgumu noslēgšanā un komercdarījumu juridiskajā apkalpošanā.

  Sniedz juridisko palīdzību klientiem darījumos ar:

  • nekustamajiem īpašumiem, ieskaitot līgumu sagatavošanu un notariālu apliecināšanu pie sadarbības partnera zvērināta notāra advokāta prakses vietā;
  • līgumu par darījuma kontu apkalpošanu noslēgšanā ar banku iestādēm un kredītiestādēm;
  • glabājumu noformēšanu pie zvērināta notāra;
  • starptautisko preču un pakalpojumu piegādes darījumos, piemērojot (Incoterms 2010) un UNIDROIT preču un pakalpojumu piegādes nosacījumus;
  • darba līgumu sagatavošanu, darba strīdu jautājumos;
  • mantojumu līgumu un laulību līgumu sagatavošanas jautājumos;
  • autoratlīdzības līgumu sagatavošanā, preču zīmju lietošanas tiesību un licences līgumu jautājumos;
  • visa veida izsoļu noteikumu sagatavošanu, izsoļu rīkošanu un vadīšanu, izsoļu aktu apstiprināšanu tiesā likumā paredzētajā kārtībā;
  • uzņēmumu, firmu un komersantu pamatkapitāla daļu pirkuma, maiņas un citu līgumu sagatavošanā un noslēgšanā.
 • JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS

  Juridiskās konsultācijas zvērināts advokāts Jānis Začests sniedz sekojošās jurisprudences jomās:

  • Visa veida līgumu sagatavošana, dalība un pārstāvība sarunās par līgumu noslēgšanu;
  • Uzņēmējsabiedrību reģistrācija Latvijas Republikā un Eiropas Savienības valstīs, dibināšanas dokumentu sagatavošana un apliecināšana;
  • Banku kontu atvēršana ES dalībvalstu bankās, arī Šveices, Lihtenšteinas, Dānijas, Nīderlandes, Singapūras, HonKongas, Lielbritānijas bankās;
  • Darījumi ar nekustamajiem īpašumiem, to apkalpošana, īpašuma tiesību un apgrūtinājumu uz nekustamajiem īpašumiem reģistrācija;
  • Patentu un preču zīmju reģistrācija;
  • Finanšu un nodokļu konsultācijas;
  • Pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās;
  • Eiropas Savienības tiesību piemērošana imigrācijas lietās;
  • Uzturēšanās atļauju Eiropas Savienībā un Šengenas valstīs noformēšana;
  • Darba līgumu sagatavošana un pārstāvība darba strīdos;
  • Administratīvās tiesības;
  • Autortiesības un autortiesību aizsardzība tiesās un valsts iestādēs;
  • Nodokļu konsultācijas;
  • Banku tiesības;
  • Off-shore un on-shore kompāniju, trastu reģistrācija un apkalpošana;
  • Juridiskās konsultācijas klientiem pie banku kontu atvēršanas un kredīta līgumu slēgšanas;
  • Legal due diligence;
  • Juridiska palīdzība administratīvajā procesā tiesā un valsts iestādēs;
  • Konsultācijas mantojuma un ģimenes tiesībās, laulību šķiršanas lietās;
  • Juridiskās konsultācijas jūras tiesībās un jūras pārvadājumu darījumu apkalpošana.
KONTAKTI
Jūsu ievadītie dati tiek nosūtīti kā e-pasta vēstule. Vietne nevāc apmeklētāju datus.
ADRESE, TĀLRUNIS, E-PASTS

Rīgā

Zvērināts advokāts JĀNIS ZAČESTS

ZAB LEGALLAB ADVOCATES

Miera iela 2-10, Rīga, LV-1001

Tālr: +371 29208199

E-pasts: janis.zacests@zacests.eu, info@zacests.eu


DARBA LAIKS

Pirmdiena - Ceturtdiena: 9:00 - 18:00

Piektdiena: 9:00 - 17:00

Sestdiena - Svētdiena: brīvdienas

Siguldā

Institūta iela 1-28, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150

Tālr: +371 29208199

E-pasts: janis.zacests@zacests.eu, info@zacests.eu